Lucky G

Možete birati igre LUCKY G2LUCKY G3LUCKY G4 i LUCKY G5, a izvlačenje je svakih 5 minuta, od 08:00 sati do 22:55 sati po srednjoeuropskom vremenu.

LUCKY G2 – na listiću je potrebno odabrati točno dva broja u rasponu od 1 do 80. Dobitak se ostvaruje tako što se moraju pogoditi dva broja koja su odabrana, a tečaj ovisi o tome koja je po redu izvučena druga kuglica s odabranim brojem. Dobitak je ulog pomnožen sa tečajem koji možeš vidjeti u priloženoj tablici.

LUCKY G3 – na listiću je potrebno odabrati točno tri broja u rasponu od 1 do 80. Dobitak se ostvaruje tako što se moraju pogoditi tri broja koja su odabrana, a tečaj ovisi o tome koja je po redu izvučena treća kuglica s odabranim brojem. Dobitak je ulog pomnožen sa tečajem koji možeš vidjeti u priloženoj tablici na dnu.

LUCKY G4 – na listiću je potrebno odabrati točno četiri broja u rasponu od 1 do 80. Dobitak se ostvaruje tako što se moraju pogoditi četiri broja koja su odabrana, a tečaj ovisi o tome koja je po redu izvučena četvrta kuglica s odabranim brojem. Dobitak je ulog pomnožen sa tečajem koji možeš vidjeti u priloženoj tablici.

LUCKY G5 – na listiću je potrebno odabrati točno pet brojeva u rasponu od 1 do 80. Dobitak se ostvaruje tako što se moraju pogoditi pet brojeva koja su odabrana, a tečaj ovisi o tome koja je po redu izvučena peta kuglica s odabranim brojem. Dobitak je ulog pomnožen sa tečajem koji možeš vidjeti u priloženoj tablici.

Pogledajte sve tečajeve za ove igre u tablici:

redni broj 2 broja 3 broja 4 broja 5 brojeva
1.  **   **   **   ** 
2. 500  **   **   ** 
3. 100 1000  **   ** 
4. 50 500 10000  ** 
5. 25 400 5000 50000
6. 20 350 4000 25000
7. 18 300 3000 20000
8. 17 250 2000 17500
9. 16 200 1500 15000
10. 15 150 1250 12500
11. 14 100 1000 10000
12. 13 90 750 7500
13. 12 80 500 5000
14. 11 70 400 2500
15. 10 60 300 1500
16. 9 50 250 1250
17. 8 40 200 1000
18. 7 30 150 750
19. 6  20  100 500
20. 5  10  50 250

Loto klađenje

- Priređivač priređuje i preuzima organizaciju klađenja na izvlačenja lota različitih država, osim na izvlačenja lota Hrvatske Lutrije.
- Maksimalan broj kuglica s brojevima na koje priređivač može primiti okladu je uvijek jedna kuglica manje od izvlačenja pojedinog lota.
- Za rezultat događaja u obzir se uzima isključivo službeni rezultat izvlačenja lota pojedine lutrije.
- Klađenje je moguće isključivo na osnovne brojeve, dok izvučeni dopunski brojevi nisu predmet oklade.
- Za svako izvlačenje lota priređivač određuje tečaje za svaku kombinaciju posebno.
- Priređivač može ponuditi i posebne sisteme na rezultate izvlačenja lota.


Minimalna uplata za pojedini listić iznosi  0,25 EUR.
Maksimalna isplata iznosi 130.000,000 EUR.


- Oklade se zaprimaju do vremena istaknutog na ponudi. Svaka oklada za određeno izvlačenje nakon isteka tog vremena je ništavna osim ako nema drugih uputa.
- Počne li izvlačenje najavljenog kola prije vremena izvlačenja naznačenog na listiću, tada primljene oklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka izvlačenja. Sve oklade zaključene nakon stvarnog početka izvlačenja su ništavne i obračunava se tečaj 1,0

- Početkom izvlačenja smatra se trenutak izvlačenja prvog broja u nizu.
- Ako se u jednom danu dogode dva izvlačenja lota iste lutrije u obzir se uzima rezultat glavnog (prvog) izvlačenja (A izvlačenja), osim ako nema drugih uputa.
- Ako se izvlačenje (ili izvlačenja) lota ne održi ili nije određeno iz bilo kojeg razloga, oklade vrijede za prvo iduće izvlačenje (izvlačenja) lota iste lutrije, osim ako nisu sporazumno otkazane prije izvlačenja.