Kada u poslovnice dolazi časopis sa ponudom?

Časopis Max Germanijak sa kompletnom ponudom kladionice izdaje se i u poslovnice stiže ponedjeljkom.