Listić je poslan na autorizaciju, gdje mogu vidjeti njegov status?

Vaš online listić koji je poslan na autorizaciju možete pronaći pod opcijom Moj račun.

Postoje četiri mogućnosti:

  • ukoliko listić čeka autorizaciju, on je u statusu „čeka autorizaciju” i ima narančastu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko je listić prihvaćen, on je automatski prebačen u status „aktivan” i ima plavu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko je potrebno da Vi prihvatite nove uvjete na listiću, cijeli red u kojem se nalazi je obilježen narančastom bojom – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko listić nije prošao autorizaciju, on je u statusu „odbijen” i ima sivu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „svi”