ODGOVORNO IGRANJE

U skladu sa odredbama važećeg Zakona o igrama na sreću i podzakonskih propisa, društvo Germania Sport d.o.o., Radnička 34/A, Zagreb, OIB: 75632766837, zastupano po Ivanu Koraću, direktoru (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća

NAČELA ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I ODGOVORNOG SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU

Uvodne odredbe

Germania Sport d.o.o. kao priređivač igara na sreću želi omogućiti igračima sudjelovanje u igrama na sreću na siguran i zakonit način te spriječiti ili na najmanju mjeru svesti štetne posljedice prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću. Sudjelovanje u igrama na sreću samo po sebi ne predstavlja problem, no prekomjerno igranje igara na sreću može uzrokovati ovisnost te društvene i socijalne probleme. Stoga je odgovorno igranje i priređivanje igara na sreću jedno od osnovnih načela priređivanja igara na sreću, a podrazumijeva uspostavljanje ravnoteže između ostvarivanja profita, zabave, očekivanja igrača i suzbijanja ovisničkih ponašanja. U navedenom smislu Priređivač poduzima mjere i napore u cilju promicanja odgovornog priređivanja igara na sreću te suzbijanja negativnih i neželjenih utjecaja sudjelovanja u igrama na sreću. U sklopu društveno odgovornog priređivanja igara na sreću jedna od temeljnih zadaća Priređivača je osigurati zaštitu interesa igrača i ranjivih društvenih skupina pružanjem potrebnih informacija s ciljem donošenja pravilne odluke glede sudjelovanja u igrama na sreću, suzbijanja ovisničkog ponašanja i njegovog negativnog društvenog utjecaja

Zaštita maloljetnika

Ovim Načelima se posebno ističe zabrana sudjelovanje u igrama na sreću osobama mlađim od 18 godina. Zaštita maloljetnih osoba kod Priređivača se provodi isticanjem znakova zabrane u svojim poslovnicama, na automatima za igre na sreću i na svojoj internetskoj stranici, educiranjem radnika o zabrani sudjelovanja u igrama na sreću osobama mlađim od 18 godina te informiranjem o mogućim štetnim posljedicama sudjelovanja u igrama na sreću, osobito u igrama na sreću koje priređuje Priređivač. Također se preporučuje roditeljima, odnosno skrbnicima maloljetnih osoba da osobama mlađim od 18 godina ograniče pristup računalima i da instaliraju sustave zaštite na računalima kojima se ograničava pristup određenim internetskim stranicama u svrhu sprječavanja sudjelovanja u igrama na sreću osobama mlađim od 18 godina.

Pravila odgovornog sudjelovanja u igrama na sreću

Odgovorno igranje podrazumijeva da je igrač svjestan činjenice da je jedini cilj sudjelovanja u igrama na sreću zabava, stoga da igrač ne smije biti vođen željom za mogućom zaradom u igrama na sreću, te da je prije početka igranja prihvatio mogućnost gubitka. U svakom trenutku igrač mora biti svjestan da prekomjerno igranje može dovesti do razvijanja ovisnosti o igrama na sreće.

U nastavku navodimo pravila kojih bi se svaki igrač trebao pridržavati prilikom sudjelovanja u igrama na sreću:

 • U igrama na sreću sudjelujte samo i isključivo radi zabave.
 • Prije početka sudjelovanja u igrama na sreću jasno odredite limit novčanih sredstava koji ste spremni izdvojiti za sudjelovanje u igri i ne mijenjajte ga.
 • Svaki dobitak koji osvojite smatrajte nagradom, a novac koji izgubite smatrajte cijenom Vaše zabave.
 • Unaprijed odredite vremenski period koji želite izdvojiti za sudjelovanje u igrama na sreću te odmah prekinute s igrom bez obzira dobivate li ili gubite u navedenom trenutku kada navedeno vrijeme istekne.
 • Prije početka sudjelovanja u igrama na sreću budite svjesni da su izgledi za gubitak veći od izgleda za dobitak.
 • Ne sudjelujte u igrama na sreću na kredit ili s pozajmljenim novcem.
 • Ne sudjelujte u igrama na sreću iz pogrešnih pobuda i iz pogrešnih razloga (radi izbjegavanja problema, ostvarivanja zarade i sl.).
 • Ne dopustite da sudjelovanje u igrama na sreću negativno utječe na Vaš obiteljski, društveni i poslovni život.
 • Ne pokušavajte vratiti novac izgubljen u igrama na sreću jer će Vaši gubici biti vjerojatno tim veći što se više trudite nadoknaditi izgubljeno.
 • Informirajte se o znakovima koji ukazuju na kompulzivno i prekomjerno sudjelovanje u igrama na sreću kako bi na vrijeme prepoznali navedene znakove, odnosno prestali sudjelovati u igrama na sreću, te ujedno pomoći drugima ukoliko uočite navedene znakove ponašanja.

Upitnik samoprocjene radi sprječavanja prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću

Ukoliko igrač uoči bilo koji problem koji se pojavljuje zbog njegovog sudjelovanja u igrama na sreću (npr. cilj igranja je isključivo ostvarivanje profita ili povrat izgubljenog novca, posuđivanje novca radi sudjelovanja u igrama, igranje uzrokuje stres igraču, nemogućnost određivanja limita kojeg igrač ulaže u igru i sl.), savjetujemo igraču da hitno potraži stručnu pomoć.

U nastavku je popis pitanja preuzetih od udruge „Anonimni kockari“ na koja je potrebno odgovoriti s DA ili NE u svrhu samoprocjene eventualnog prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću.

 • Jeste li ikada izostali s posla, iz škole, fakulteta ili zapostavili svoje obveze radi sudjelovanja u igrama na sreću?
 • Je li sudjelovanje u igrama na sreću loše utjecalo na Vaš obiteljski život?
 • Je li sudjelovanje u igrama na sreću loše utjecalo na Vaš ugled u društvu?
 • Jeste li ikada osjećali grižnju savjesti nakon sudjelovanja u igrama na sreću?
 • Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću kako biste pribavili novac za plaćanje računa ili rješavanje drugih financijskih poteškoća?
 • Je li sudjelovanje u igrama na sreću utjecalo na smanjivanje Vaših ambicija ili efikasnosti?
 • Jeste li, nakon gubitka, osjećali da morate čim prije vratiti izgubljeni iznos?
 • Jeste li, nakon dobitka, imali snažnu potrebu da osvojite još?
 • Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću sve dok niste potrošili zadnju kunu?
 • Jeste li ikada posuđivali novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • Jeste li ikada nešto prodali da biste imali novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • Jeste li novac od dobitka ili onaj namijenjen igrama na sreću "teška srca" koristili za uobičajene životne troškove?
 • Jeste li zbog sudjelovanja u igrama na sreću postali nemarni te zapostavili vlastitu dobrobit i/ili dobrobit svoje obitelji?
 • Jeste li ikada sudjelovali u igrama na sreću dulje no što ste planirali?
 • Predstavljaju li Vam igre na sreću "bijeg" od briga, poteškoća, dosade ili usamljenosti?
 • Jeste li ikada počinili ili razmišljali da počinite neku protupravnu radnju kako biste prikupili novac za sudjelovanje u igrama na sreću?
 • Jesu li Vam ikada misli o igrama na sreću uzrokovale poremećaje spavanja?
 • Potiču li svađe, razočaranja ili frustracije u Vama veću potrebu za sudjelovanjem u igrama na sreću?
 • Imate li potrebu proslaviti neki sretan događaj tako da se "počastite" s nekoliko sati sudjelovanja u igrama na sreću?
 • Jeste li ikada pomišljali na samoubojstvo zbog problema uzrokovanih sudjelovanjem u igrama na sreću?

Ukoliko odgovorite potvrdno na bilo koje od ranije navedenih pitanja, savjetujemo Vam da ubuduće s oprezom sudjelujete u igrama na sreću kako isto ne bi postalo prekomjerno.

U slučaju da potvrdno odgovorite na najmanje sedam pitanja, savjetujemo Vam da razmislite o kontaktiranju institucija za pružanje pomoći osobama s problemima ovisnosti o igrama na sreću.

Kontakt podaci za pomoć

Stručnu pomoć igrač može potražiti u institucijama za pružanje stručne pomoći osobama s problemom ovisnosti o igrama na sreću, odnosno na besplatnom kontakt broju 0800-200-005 ili na sljedećim mjestima:

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“ ZAGREBAmbulanta tel: 01/3430 102Davor Bodor, dr. med., voditeljspecijalist psihijatarTel: 01/3430 101 (ponedjeljak i srijeda 15 – 16 h)Email: [email protected]

https://www.pbsvi.hr/strucni-programi-i-klub/kocka-terapijsko-rehabilitacijski-program-za-ovisnost-o-kockanju/


Centar za prevenciju ovisnosti, prof. psihologije Pino TuftanNastavni zavod za javno zdravstvo, Kalvarija 8, 51 000 Rijeka,Kontakt: tel. 091-720-10-53
Anonimi Kockari SplitEmail: [email protected]

Ograničenje uloga i postupak samoisključenja

Svaki igrač ima pravo zatražiti od Priređivača ograničenje uloga ili samoisključenje, i to u pisanom obliku ispunjavanjem obrasca Zahtjev za samoisključenjem ili ograničenjem uloga koji se nalazi na Internet stranici Priređivača www.germaniasport.hr i na uplatnim mjestima kladionica i automat klubu. Drugim riječima, igrač može tražiti od Priređivača da mu se ograniči novčani iznos koji može potrošiti na uplate u određenom vremenskom razdoblju koje igrač sam odredi ili da ga se trajno isključi.

U Zahtjevu za samoisključenjem ili ograničenjem uloga igrač je dužan upisati svoje osobne podatke te određuje rok u kojem će se primjenjivati postupak samoisključenja odnosno u kojem će mu Priređivač onemogućiti pristup igrama na sreću koje priređuje. Uz pisani Zahtjev igrač je obavezan priložiti presliku osobne iskaznice.

Igrač navedeni popunjeni Zahtjev za samoisključenjem ili ograničenjem uloga može dostaviti Priređivaču putem e-maila [email protected] , predajom radniku Priređivača na svakom uplatnom mjestu i u automat klubu ili slanjem u adresu sjedišta Priređivača; Germania Sport d.o.o., Radnička 34a, 10 000 Zagreb.

Ako igrač nije u mogućnosti ispuniti obrazac zahtjeva Priređivača, može uputiti zahtjev Priređivaču u nekom drugom obliku, uz navođenje najmanje sljedećih podataka:

 • ime i prezime igrača
 • korisničko ime igrača
 • vrstu ograničenja koje će se primijeniti
 • razdoblje ograničenja, uz navođenje datuma početka i završetka ograničenja ili naznaku da je riječ i zahtjevu za trajno isključenje
 • ograničeni iznos uloga ili gubitka

Navedeni zahtjev igrač može dostaviti Priređivaču na isti način kao i popunjeni obrazac Zahtjeva za samoisključenjem ili ograničenjem uloga, uz dostavljanje preslike osobne iskaznice.

Kada igrač dosegne iznos koji je postavio kao ograničenje svojih uplata za oklade, Priređivač automatski blokira igračev račun. Nakon isteka vremenskog razdoblja ograničenja koje je igrač odredio, račun se automatski deblokira i igrač može sudjelovati u igri na sreću klađenje bez ograničenja.

Radnici Priređivača imaju pravo poduzeti sve potrebne radnje u automat klubu / na uplatnom mjestu kladionice kako bi identificirali osobu koja je zatražila primjenu postupka samoisključenja/ograničenja uloga, zapriječiti joj pristup igri i udaljiti istu iz prostora u kojem se priređuju igre na sreću.

Krajnju odgovornost za provedbu samoisključenja/ograničenja uloga snosi igrač koji je podnio zahtjev za samoisključenje/ograničenje uloga. Igrač se odriče svih prava na potraživanje odgovornosti od Priređivača i njegovih radnik u slučaju neuspjeha izvršenja postupka samoisključenja/ograničenja uloga te ukoliko se unatoč samoisključenju uključi u igru.

Samoisključenje/ograničenje uloga igrača primjenjuje se do isteka razdoblja tijekom kojeg je igrač zatražio samoisključenje/ograničenje uloga u obrascu Zahtjeva ili do opoziva.

Igrač može zatražiti opoziv postupka samoisključenja/ograničenja uloga slanjem zahtjeva za opoziv na mail adresu Priređivača ili upućivanjem molbe voditelju automat kluba ili uplatnog mjesta kladionice.

ZAHTJEV ZA SAMOISKLJUČENJEM ILI OGRANIČENJEM ULOGA

GERMANIA SPORT d.o.o.
Ivan Korać, direktor