Verifikacija korisničkog računa

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19), a kako bi Vam mogli omogućiti neometani nastavak igre, dužni smo procesom verifikacije utvrditi Vaš identitet.

Ukoliko Vaš korisnički račun nije verificiran nakon registracije prije prve uplate/isplate potrebno je potvrditi identitet i napraviti verifikaciju korisničkog računa.

Nakon prijave na korisnički račun kod pokušaja uplate ili isplate na ekranu će Vam se prikazati sljedeća obavijest

Klikom na polje ZAPOČNI VERIFIKACIJU program će Vas voditi kroz proces verifikacije koji možete nastaviti na računalu ukoliko imate web kameru ili se prebaciti na mobilni uređaj.

Kod započete verifikacije na računalu ukoliko nemate kameru na monitoru te proces želite nastaviti na mobilnom uređaju kod drugog koraka potrebno je upisati mail adresu na koju će stići link za verifikaciju ili skenirati QR kod.

 

Kompletan proces verifikacije na mobilnom uređaju:

 

Kompletan proces verifikacije putem web kamere na računalu:

Nakon 3 neuspjela pokušaja verifikacije prikazat će se sljedeća obavijest:

Ukoliko se prikaže navedena poruka molimo Vas kontaktirajte korisničku službu na mail [email protected] radi utvrđivanja razloga neuspjele verifikacije.