Kolika je minimalna isplata s računa?

Minimalna isplata sa korisničkog računa u poslovnicama i na tekući račun  je 20 kuna.

Minimalna isplata sa korisničkog računa putem Aircash aplikacije iznosi 10 kuna.

Minimalna isplata putem Skrill-a je 100,00 kuna.