Kolika je minimalna isplata s računa?

Minimalna isplata sa korisničkog računa u poslovnicama i na tekući račun  je 5,00 EUR.

Minimalna isplata sa korisničkog računa putem Aircash aplikacije iznosi 2,00 EUR.

Minimalna isplata putem Skrill-a je 10,00 EUR.