Što znači sistem ili sistemski listić?

Što znači sistem 3 od 4?

Ukoliko stavite oznaku 3/4 na listić, time ste rekli Germaniji: „Pogodit ću barem tri od navedene četiri utakmice“. Praktički, umjesto jednog „velikog“ odigrali ste četiri „mala“ listića.

Ovi „mali listići“ zovu se kombinacije. Stručno rečeno, listić sa sistemom 3/4 ima četiri kombinacije. Možete vidjeti da se Vaš ukupni ulog od npr. 1.000 kuna, raspodijelio na četiri dijela i zbog toga je uloženo 250 kuna po kombinaciji. Ukoliko pogodite sva četiri para, sve kombinacije će Vam biti dobitne.

 Smanjili ste maksimalni mogući dobitak, ali ste povećali svoju šansu.

Kako da odigram sistemski listić?

Kako biste odigrali sistemski listić potrebno je:

1. kliknuti na Germania tečajevi

2. kliknuti na "Sistemski" prikaz listića

3. kliknuti na Početak sistema ispod događaja kojim želite započeti sistem

4. kliknuti na Kraj sistema ispod posljednjeg događaja u Vašem sistemu

5. odabrati kombinacije (potreban broj dobitnih tečajeva da bi listić bio dobitan)

Nakon toga unesite iznos koji želite uplatiti i kliknite na "Uplatite listić"