Što znači sistem ili sistemski listić?

Što znači sistem 3 od 4?

Ukoliko stavite oznaku 3/4 na listić, time ste rekli Germaniji: „Pogodit ću barem tri od navedene četiri utakmice“. Praktički, umjesto jednog „velikog“ odigrali ste četiri „mala“ listića.

Ovi „mali listići“ zovu se kombinacije. Stručno rečeno, listić sa sistemom 3/4 ima četiri kombinacije. Možete vidjeti da se Vaš ukupni ulog od npr. 1.000 EUR, raspodijelio na četiri dijela i zbog toga je uloženo 250 EUR  po kombinaciji. Ukoliko pogodite sva četiri para, sve kombinacije će Vam biti dobitne.

 Smanjili ste maksimalni mogući dobitak, ali ste povećali svoju šansu.

Kako da odigram sistemski listić?

Kako biste odigrali sistemski listić potrebno je:

  • izabrati željene parove klikom na tečajeve koje ste odabrali
  • na desnoj strani ekrana iznad sastavljenog listića kliknuti na sistemski
  • ispod parova odabrati željenu kombinaciju 
  • upisati iznos uplate
  • kliknuti na uplati.