Da li mogu promijeniti korisničko ime, lozinku ili e-mail adresu?

Korisničko ime nije moguće promijeniti, a lozinku i e-mail adresu možete promijeniti na stranici Promjena podataka.