Da li mogu promijeniti korisničko ime, lozinku ili e-mail adresu?

Korisničko ime nije moguće promijeniti, a lozinku i e-mail adresu možete promijeniti klikom na Vaše korisničko ime, zatim na Promjena podataka, te u obrascu koji Vam se prikaže možete promijeniti lozinku i e-mail adresu.