Kako mogu vidjeti povijest svojih transakcija?

 

Kako biste vidjeli povijest transakcija, dovoljno je kliknuti na ikonu  Vašeg korisničkog imena, zatim na svoje korisničko ime u padajućem okviru, te izabrati opciju Transakcije.

Klikom na datum otvara Vam se kalendar u kojemu možete izabrati pregled svih transakcija za određeni dan.