Što je moj račun?

Korisnički račun je jedinstveni račun svakog igrača koji igraču omogućava internet klađenje, praćenje statusa listića i na njemu su zabilježene sve financijske transakcije igrača.

 

„Moj račun” je Vaše centralno mjesto za sve informacije koje su Vam važne za online klađenje.

Kada Vam se otvori „Moj račun”, u njemu možete vidjeti sljedeće:

  • Status svih listića koji su uplaćeni online u posljednjih mjesec dana.

  • Trenutno stanje na Vašem računu.

  • Povijest transakcija (uplata/isplata, dobitni listići...).

  • Mogućnost uplate i isplate novčanih sredstava.