Trostruki bonus par

Trostruki bonus par sadrži tri grupe događaja s uvećanim tečajevima, a vi možete staviti:

1 par iz grupe Bonus 6 na listić sa 6 parova

1 par iz grupe Bonus 8 na listić sa 8 parova

1 par iz grupe Bonus 10 na listić sa 10 parova

Tako npr. na listiću sa 10 parova možete imati čak tri para s uvećanim tečajevima (po jedan iz svake grupe)!

Trostruki bonus par se može kombinirati sa svim događajima iz ponude.

Puno sreće u igri!!