Da li mogu stornirati listić koji sam uplatio online?

Nakon što ste potvrdili online uplatu listića, ne postoji mogućnost njegovog storniranja.