Koji je krajnji rok za isplatu listića?

Pravo na isplatu dobitaka zastarijeva u roku od 60 dana od stjecanja prava na isplatu i to zaključno sa šezdesetim danom do 24:00 sati. Stjecanjem prava na isplatu smatra se trenutak kada je listić postao dobitan.