Kako mogu provjeriti da li mi je listić dobitan?

Da li je online listić dobitan ili gubitan možete provjeriti na našoj stranici pod Provjera listića, na Vašem računu pod Status listića ili na samom uplatnom mjestu.

Da li je listić uplaćen u poslovnici dobitan ili gubitan, možete provjeriti na našoj stranici pod Provjera listića, na samom uplatnom mjestu ili putem SMS-a na broj 613000.