Listić je poslan na autorizaciju, gdje mogu vidjeti njegov status?

Vaš online listić koji je poslan na autorizaciju možete pronaći pod opcijom Moj račun.

Postoje četiri mogućnosti:

  • ukoliko listić čeka autorizaciju, on je u statusu „čeka autorizaciju” i ima narančastu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko je listić prihvaćen, on je automatski prebačen u status „aktivan” i ima plavu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko je potrebno da Vi prihvatite nove uvjete na listiću, cijeli red u kojem se nalazi je obilježen narančastom bojom – listić se nalazi u dijelu „aktivni i dobitni”

  • ukoliko listić nije prošao autorizaciju, on je u statusu „odbijen” i ima sivu ikonicu – listić se nalazi u dijelu „svi”

Kako uplatiti listić?

Klikom miša na tip/tečaj koji ste odabrali iz ponude dodajete tečaj na listić koji Vam se prikazuje na desnoj strani ekrana. Na listić možete dodavati i brisati tečajeve, odabrati da li želite odigrati obični ili sistemski listić i odrediti visinu Vašeg uloga. Kad ste odabrali, kliknite na UPLATI. Otvorit će Vam se prozor koji nudi dvije mogućnosti: uplata u poslovnici i uplata s web računa.

Ako želite listić uplatiti u poslovnici, isprintajte ga ili prepišite kod i otiđite u najbližu poslovnicu gdje će Vam djelatnica uplatiti listić.

Ako izaberete uplata s web računa, dobit ćete obavijest o uspješnoj transakciji i stanje Vašeg računa će se umanjiti za iznos uplate.

Status Vašeg listića možete provjeriti u Moj račun > Pregled listića.