Da li se može povezati više različitih događaja na listiću klađenja uživo?

Listić klađenja uživo može sadržati više različitih događaja.