Da li na listiću klađenja uživo mogu povezati više različitih događaja?

Na listiću klađenja uživo možete povezati više različitih događaja iz ponude klađenja uživo.