Da li mogu na listiću povezati događaje klađenja uživo i događaje koji će tek početi?

Listići klađenja uživo su odvojeni od klasičnih i nije moguće povezati događaje uživo s onima koji će tek početi.